O programie

Ponad 500 klientów, różnorodność zastosowań, zawsze aktualny stan prawny. Wymienione powyżej cechy opisują w skrócie zalety programu Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) z serii Nowoczesny Urząd. Dzięki kontynuowanemu od 2003 roku rozwojowi aplikacji, co piąta gmina w Polsce wykorzystuje EDG w codziennej pracy. Tak duża ilość wdrożeń wynika z faktu, że funkcjonalność programu nie ogranicza się do prowadzenia zwykłego rejestru przedsiębiorców. Zastosowania aplikacji są znacznie szersze i wpisują się w rozwijaną od lat ideę „jednego okienka”, będąc przykładem praktycznej realizacji tej idei.

Najważniejsze elementy:

  • Program pozwala na wykonanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji przedsiębiorców, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
  • Aplikacja posiada wbudowane słowniki urzędów skarbowych i statystycznych, a także oddziałów ZUS i KRUS. EDG pozwala również na wykorzystanie słowników TERYT, a także dowolnej bazy oprogramowania do obsługi ewidencji ludności.
  • EDG pozwala na automatyczne wczytanie danych z formularza elektronicznego wniosku zintegrowanego, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 31 marca 2009 roku.
  • Program umożliwia automatyczny eksport informacji o przedsiębiorcach do Biuletynu Informacji Publicznej, wyposażonego w wyszukiwarkę informacji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.
  • Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie danych archiwalnych, dzięki możliwości wykorzystania trzech obowiązujących w różnych okresach słowników Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  • Wbudowany do programu kreator szablonów i raportów, pozwala na przygotowywanie dowolnych wzorów pism i decyzji oraz generowanie zestawień dotyczących prowadzonej ewidencji.

Formularz zamówienia

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

Wdrożenie

W ramach wdrożenia oferujemy Państwu przeniesienie danych z poprzednio wykorzystywanego oprogramowania do prowadzenia rejestru przedsiębiorców. Nie ma więc konieczności ich ręcznego wprowadzania do nowej aplikacji!

Galeria

Cechy

Program Ewidencja Działalności Gospodarczej pozwala użytkownikowi na płynne i intuicyjne przechodzenie do kolejnych czynności związanych z prowadzonym rejestrem. Wszystkie kluczowe operacje związane z ewidencją odbywają się na liście przedsiębiorców, z poziomu której realizowany jest dostęp do pożądanych przez operatora funkcji aplikacji. Wśród kluczowych cech oprogramowania należy wyróżnić:

 

  • Pełną obsługę prowadzonej ewidencji – od przyjęcia wniosku, poprzez jego rejestrację, ewidencję korespondencji z urzędami skarbowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych; aż do wydania decyzji o wpisie, zawieszeniu lub wykreśleniu. Wszystkie operacje związane z danym przedsiębiorcą gromadzone są w archiwum. Administrator programu jest w stanie wygenerować rejestr wszystkich czynności związanych z obsługą danego podmiotu, wraz z informacjami o tym: kto, kiedy i na jakiej podstawie dokonał określonych zmian. Możliwość zastosowania ręcznej lub automatycznej numeracji, gwarantuje spójność przechowywanych danych, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
  • Możliwość wykorzystania danych zmagazynowanych wewnątrz programu, jak i w aplikacjach zewnętrznych. W EDG zgromadzone są słowniki urzędów skarbowych, urzędów statystycznych oraz instytucji ubezpieczenia społecznego, z możliwością wyboru urzędu, według właściwości miejscowej i rzeczowej. Program pozwala również na wykorzystanie bazy TERYT oraz danych zgromadzonych w prowadzonej przez Urząd ewidencji ludności. Stanowi to gwarancję pełnej aktualności zgromadzonych w oprogramowaniu informacji.
  • Wykorzystanie elektronicznego formularza do automatycznego wczytania danych do programu oraz możliwość przekazywania informacji do innych aplikacji. Urząd posiadający System Elektronicznej Skrzynki Podawczej firmy Sputnik Software uzyskuje narzędzie umożliwiające przeniesienie danych z formularza wniosku zintegrowanego oraz publikację informacji o przedsiębiorcach w Biuletynie Informacji Publicznej, co eliminuje konieczność udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące prowadzonego rejestru, składane przez podmioty trzecie.
  • Kreator dokumentów i wykorzystanie aktualnej bazy PKD, dla wszystkich wpisów. Wbudowane narzędzie do przygotowywania wydruków, pozwala użytkownikowi EDG na praktycznie nieograniczone możliwości prezentowania zgromadzonych danych. Szablony decyzji są zgodne z wzorami wykorzystywanymi przez daną instytucję. Kreator raportów pozwala natomiast na przygotowywanie zestawień o charakterze ilościowym i statystycznym, na przykład na żądanie kierownictwa. Zaimplementowane do programu wszystkie obowiązujące bazy PKD pozwalają natomiast na ewidencję zarówno bieżących, jak i archiwalnych wpisów.

Integracja

Współczesne wymagania prawne i organizacyjne wymagają, by oprogramowanie służące do prowadzenia rejestru przedsiębiorców nie było zamkniętym zbiorem danych. Niezwykle istotna jest możliwość przekazywania publicznych danych dotyczących przedsiębiorców do inteligentnych zbiorów udostępnianych przez Internet oraz innych aplikacji służących do obsługi Nowoczesnego Urzędu. Zmieniające się przepisy prawne, związane z tworzeniem centralnych baz danych o podmiotach gospodarczych sprawiają, że oprogramowanie powinno mieć charakter otwarty.

Integracja

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij