O systemie

Jakimi zaletami powinien charakteryzować się wzorowy program do obsługi koncesji alkoholowych? – Projektując własną aplikację założyliśmy, że musi być to uniwersalne narzędzie, które nie ograniczy się do prostego rejestrowania złożonych wniosków i wydanych decyzji. Program musi wyręczać użytkownika w takich czynnościach, jak naliczanie i kontrola opłat oraz drukowanie poleceń przelewu. Nie może sprawiać trudności początkującym użytkownikom komputera, jak i powinien mieć niewielkie wymagania sprzętowe.

Idealny program musi być wyposażony w moduł raportowy, generujący różnorakie zestawienia na potrzeby analityczne. Powinien posiadać przejrzysty interfejs dostosowany do przeglądania dużej ilości danych. Tworzenie pism może odbywać się we wbudowanym edytorze i przy pomocy szablonów pism.
W oparciu o te wytyczne powstał program Koncesje Alkoholowe.

Rejestry

Program Koncesje Alkoholowe posiada cztery główne rejestry:

 • złożonych wniosków o przyznanie koncesji,
 • wydanych zezwoleń,
 • przedsiębiorców,
 • rejonów.

Rejestry posiadają pasek przeszukiwania, umożliwiający szybkie przeglądanie zgromadzonych informacji. Poszczególne elementy list są wyróżnione kolorystycznie, w zależności od nadanego im statusu.

Rejestry wniosków i zezwoleń wspomagają użytkownika poprzez automatyczne tworzenie pism w oparciu o szablony. Dodatkowo rejestr zezwoleń ma opcję generowania druczków polecenia zapłaty z już wyliczoną opłatą koncesyjną i wstawionymi informacjami o płatniku.

Każdy z rejestrów może być podzielony na podgrupy, zdefiniowane wedle dowolnych kryteriów. Taki podział wprowadza dodatkowy porządek oraz - dzięki możliwości tworzenia raportów dla dowolnie wybranej grupy - zwiększa możliwości statystyczne programu.

Program generuje cztery rodzaje raportów:

 • lista przedsiębiorstw posiadających koncesję,
 • rozliczenia wydanych zezwoleń,
 • oświadczenia złożone przez przedsiębiorców,
 • kwoty rat z możliwością zapisu danych dla programu księgowego.

Każdy z raportów może być generowany w oparciu o szczegółowe parametry, m.in. dla wybranej grupy przedsiębiorstw, według przedziałów czasowych czy statusu zezwolenia. Raporty można eksportować do innych programów (do Worda, Excela, jako strony internetowe lub dokumenty PDF).

Opcje eksportu dają olbrzymie możliwości dalszego przetwarzania i publikowania danych. Użytkownik może tworzyć proste zestawienia do akt urzędu, do szczegółowej analizy w arkuszach kalkulacyjnych albo sporządzać publikacje przeznaczone do Biuletynu Informacji Publicznej.

Program Koncesje Alkoholowe naszej firmy doczekał się już trzeciej edycji. O jego jakości świadczą pozytywne opinie urzędów. W miarę potrzeb rozbudowujemy program o kolejne funkcjonalności, także o pomysły osób, które korzystają z niego na co dzień.

Z pewnością przygotowana przez nas aplikacja wspomoże obsługę koncesji alkoholowych także w Państwa urzędzie. – Zapraszamy do składania zamówień na bezpłatną wersję demonstracyjną programu!

Galeria

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Koncesje Alkoholowe
 Security code

Zgodność z prawem

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 2004 Nr 173 poz. 1808 )
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 2004 Nr 173 poz. 1807)
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 217, poz. 2125)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (Dz. U. Nr 33, poz. 289)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 165, poz. 1727)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024),

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij