O systemie

Budżet Pro był pierwszym programem w ofercie Sputnik Software. Przygotowana w 2000 roku aplikacja do obsługi budżetu samorządu oraz elektronicznej wymiany danych planistycznych na linii JST -> RIO, jest do dziś wykorzystywana w codziennej pracy setek miast, gmin i powiatów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Niesłabnąca popularność produktu wynika z faktu, że jego funkcjonalność budowaliśmy w oparciu o propozycje użytkowników.

Najważniejsze elementy:

 • Budżet Pro wspomaga prace związane z przygotowaniem planu budżetu JST w oparciu o wbudowany słownik klasyfikacji budżetowej.
 • Aplikacja umożliwia również przygotowanie budżetu w oparciu o jednostki organizacyjne i zadania.
 • Program pozwala na wprowadzanie uchwał zmieniających w ciągu roku budżetowego i automatyczne odzwierciedlenie zmian związanych z ich wprowadzeniem.
 • W ramach programu możliwe jest automatyczne przygotowywanie projektu budżetu na podstawie budżetu z poprzedniego roku, przy zastosowaniu wskaźników zmian.
 • Program pozwala na wprowadzenie wykonania ręcznie lub zaimportowania wykonania budżetu z systemu finansowo-księgowego.
 • Aplikacja pozwala na eksport danych planistycznych do Systemu Obsługi Budżetu JST BeSTi@.
 • Wbudowany kreator raportów pozwala użytkownikowi na tworzenie zestawień, według zdefiniowanych przez siebie kryteriów.

Galeria

Zrealizowany na przełomie 2003 i 2004 roku pilotażowy projekt, polegający na udostępnieniu ponad tysiącu JST w całym kraju darmowej wersji programu, umożliwiającej przesyłanie elektronicznej wersji uchwał do RIO, można uznać za pierwowzór komunikacji realizowanej obecnie przy pomocy Systemu BeSTi@.

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Budżet Pro
 Security code

Cechy programu

Przygotowując program Budżet Pro korzystaliśmy z doświadczeń osób zajmujących się w codziennej pracy obsługą budżetu JST. Rozwój funkcjonalności produktu również opierał się w decydującej mierze na oczekiwaniach formułowanych przez użytkowników. Dzięki takiej współpracy udało nam się przygotować narzędzie, pozwalające w prosty i intuicyjny sposób:

 • Przygotować plan uchwały budżetowej w wymaganych terminach i z wykorzystaniem aktualnego słownika klasyfikacji budżetowej. W zależności od roku budżetu użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnej klasyfikacji. Istnieje również możliwość jej ręcznego modyfikowania. Program pozwala również na wprowadzenie i przechowywanie tekstu uchwały, dzięki wbudowanemu edytorowi.
 • Stworzyć budżet jednostkowy lub zadaniowy z wykorzystaniem wprowadzonej do wielokrotnego użytku bazy zadań i jednostek budżetowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zaprezentowanie budżetu w różnych układach, porównywanie danych oraz wydruk zarówno całej uchwały, jak i planów jednostkowych.
 • Odzwierciedlić zmiany w ciągu roku budżetowego. Uchwały zmieniające, ewidencjonowane w programie według daty, umożliwiają użytkownikowi bezpośredni dostęp do aktualnej wersji uchwały oraz możliwości monitorowania stanu budżetu w zależności od daty lub zakresu dat. • Przygotować budżet na podstawie danych z poprzedniego roku. Użytkownik, wykorzystując kreator uchwał, ma możliwość określenia zmiennych dotyczących danej podziałki klasyfikacji i na tej podstawie utworzyć nową uchwałę, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
 • Wprowadzić ręcznie lub zaimportować z systemu finansowo-księgowego, wykonanie budżetu oraz porównać wykonanie z planem, a także przygotować raport odzwierciedlający to porównanie.
 • Wykorzystać program Budżet Pro, jako narzędzie zasilające System BeSTi@. Dane planistyczne przechowywane w programie Budżet Pro mogą być bowiem eksportowane bezpośrednio do Systemu BeSTi@.
 • Przygotować wymagane raporty i zestawienia z wykorzystaniem wbudowanego kreatora oraz stworzyć zestawienia dodatkowe za pomocą narzędzia analizy wielowymiarowej. Wszystkie stworzone zestawienia i raporty mogą być eksportowane do popularnych formatów, takich jak: RTF, PDF, XLS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij