Konsultacje ogólnomiejskie z mieszkańcami Miasta Koszalina w sprawie zmian
w Statutach Osiedli przeprowadzone w dniach 14 - 18 czerwca 2012r. zgodnie z
zarządzeniem Nr 221/947/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 04 czerwca
2012r.